Wijkontmoetingscentrum

Het WOC Oranjehof is een centrale plek in Elspeet, waar burgers samenkomen voor ontmoeting en vragen.

In het Wijkontmoetingscentrum worden veel activiteiten georganiseerd, waarbij het doel is de gezondheid en het welbevinden te bevorderen. In de activiteitenlijst kunt u deze terug vinden.

Het Mannenklussenhonk (MKH) en Vrouw Actief (VA) nemen daarbij een belangrijke plaats in. Deze bijeenkomsten zijn heel informeel en bedoeld voor onderlinge ontmoeting. Voorkoming van eenzaamheid en trefpunt voor mantelzorgers. Een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en vooral het bevorderen van het welzijn van de deelnemers.

Voor alle activiteiten kan men een Welzijnskaart kopen in het Winkeltje of bij de receptie van Oranjehof. Voor het MKH en VA vragen we een vrijwillige bijdrage. Voor niemand hoeft dit een belemmering te zijn. We starten met een kop koffie of thee en sluiten na onze activiteit af met een heerlijke soep van het huis!