Vrienden van Oranjehof

Stichting Vrienden van Oranjehof is een externe steunstichting die financiële middelen voor Stichting Zorgcentrum Oranjehof verzamelt. De stichting ondersteunt o.a. het werk van de vrijwilligers en het welzijnswerk. Ook het Wijkontmoetingscentrum ontvangt steun vanuit de middelen van de Vrienden. De Vrienden ondersteunen ook de uitgave van het Oranjehofnieuws.

Het bestuur van St. Vrienden wordt gevormd door:

Harrie Kloosterman (voorzitter) – h.kloosterman@oranjehof.org
Desiree van Asselt (secretaresse) – d.vanasselt@oranjehof.org
Marchel van Dongen (penningmeester) – m.vandongen@oranjehof.org
Gerrit de Ruiter (advertenties Oranjehofnieuws) – g.ruiter@oranjehof.org

De Vrienden verzorgen ook de advertentieverkoop voor het magazine Oranjehofnieuws dat 1 x per 4 maanden verschijnt.

U kunt voor meer informatie wat betreft de ANBI terecht op Stichting Vrienden Oranjehof Elspeet – Anbiplein

Giften, donaties en legaten zijn belasting aftrekbaar.

Het rekeningnummer van de St. Vrienden van Oranjehof is: NL 51 RABO 0387 5917 37.

Er is ook de mogelijkheid om donateur van de stichting te worden.  U kunt uw adresgegevens doorgeven via onderstaand mailadres.

 

Wilt u contact met de Stichting Vrienden van Oranjehof opnemen, dan kan dat via e-mail: vriendenvan@oranjehof.org.